lambang kraton yogyakarta

Kraton Wedding | Yogyakarta Royal Weddinglambang kraton yogyakarta

kraton wedding | yogyakarta royal wedding

Jadwal dan Agenda Kegiatan Kraton Wedding | Yogyakarta Royal Weding

http://kratonwedding.com
 Nyekar
13 Oct 2013
Makam Panembahan Senopati
Nyantri
21 Oct 2013 09:00
Bangsal Kasatriyan & Sekar Kedhaton
Siraman
21 Oct 2013 09:00
Bangsal Kasatriyan & Sekar Kedhaton
Majang Pasareyan, Tarub, & Bleketepe
21 Oct 2013 10:00
Gedong Proboyekso, Pagelaran, Kuncung Tratag Bangsal Kencana
Tantingan
21 Oct 2013 18:30
Bangsal Prabayeksa
Midodareni
21 Oct 2013 18.30
Bangsal Kasatriyan & Sekar Kedhaton
Akad Nikah
22 Oct 2013 07:00
Masjid Panepen Kraton Yogyakarta
Panggih
22 Oct 2013 10:00
Tratag Bangsal Kencana
Tampa Kaya & Dahar Klimah
22 Oct 2013 12.00
Bangsal Kasatriyan
Kirab
23 Oct 2013 09:00
Kepatihan
Reception
23 Oct 2013 10:00
Kepatihan
Pamitan
23 Oct 2013 19:00
Gedhong Jene
Sumber : http://kratonwedding.com

Posted by:

per4an

Related articles

Back to Top